Plán učiva na týden od 22. – 26. 11. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. – 26. 11. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakování 
 • Přehled slovních druhů 
 • Podstatná jména – rod a číslo 
 • Popis osoby 

 

Matematika 
 • Opakování násobilky 
 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti 
 • Zaokrouhlování čísel 
 • Písemné sčítání 
 • Rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem 

 

Anglický jazyk  1.skupina 

 • Lekce 3 – Be healthy 
 • Opakování slovní zásoby, komiks 
 • Středa – test ze 3. lekce 
 • Opakování 1. – 3. lekce 
 • Uč. str. 17 – 18 
 • PS str. 17 – 18 

2.skupina – stejné jako 1.skupina, jen PS str.18,19- dú: dopsat vše,co žák nestihl ve škole(mělo by být max. 1 cvičení)+ příprava na test z lekcí 1.-3.,který se bude psát v úterý 30.11.nebo ve středu 1.12. 

 

 

Přírodověda 
 • Živočichové 
 • Vlastnosti živočichů – opakování 
 • Dělení živočichů – učebnice str. 15, 16 
 • Dělení živočichů podle způsobu obživy 
 • Práce v pracovním sešitě 

               

Vlastivěda 
 • Vznik českého státu 
 • Vláda přemyslovských knížat – opakování 
 • Vznik českého království 
 • Vláda přemyslovských králů – učebnice str. 21, 22, 23
 • Práce v pracovním sešitě 

 

Další informace: 

 –  Do výtvarné výchovy na výrobu kartiček na dárky donést:

tvrdší barevný papír na kartičky,

razítka s vánoční tématikou, fixy a provázky 🙂

 

 

 

21.11.2021