Plán učiva na týden od 22. – 26. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. – 26. 2. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p 
 • Vyjmenovaná slova po s – význam slov 
 • Učebnice str. 78, 79 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Každý den si přečti několik stránek z knihy 

 

 

 

Matematika 
 • Opakování násobilky 
 • Opakování – jednotky délky, jednotky hmotnosti 
 • Jednotky objemu 
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 8 – Superstar clothes 

Pondělí – samostatná práce 

 • Nauč se nová slovíčka: 
Clothes – oblečení 
skirt  sukně 
T – shirt  tričko 
shirt  košile 
hat  klobouk 
coat  kabát 
jumper  svetr 
jacket  kabát 
shoes  boty 
 • Procvičuj slovíčka na WocaBee 
 • Vypravuj cvičení v PS – 38/1 

Úterý – online hodina 

 • Procvičování nových slovíček 
 • Uč str. 38 – poslech písničky  
 • PS – 38/2 
 • Roční období 

Čtvrtek – online hodina 

 • Procvičování otázek a odpovědí 
 • UČ str. 39 – hra 
 • PS – 39/1 

 

Poslechni si příběh a zkus vypracovat pracovní list: 

The lazy bear | LearnEnglish Kids | British Council 

 

Prvouka 
 • Živá příroda 
 • Rostliny – společné znaky rostlin – opakování 
 • Kvetoucí a nekvetoucí rostliny – opakování 
 • Druhy rostlin 
 • Opiš si nebo nalep zápis do sešitu
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

 

Další informace: 

Zimní tvořivá výzva pokračuje (dobrovolné) 

 

 

 

21.02.2021