PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 23.-27.3.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.3. – 27.3. 

Třída: 

4.E 

 

Český jazyk 
 • VZORY PODSTATNÝCH JMEN – opakuj si,  

       NPS str. 27 

       uč. str. 61 cv. 3,4 – přepiš do školního sešitu 

 • SLOVESA 

       uč. str. 66 tabulka PŘEHLED O SLOVESECH   

              str. 67 tabulky JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ TVARY SLOVES a 

                                         ZVRATNÁ SLOVESA 

        SPS str. 50, cv. 1 a 3 

 • ČASOVÁNÍ SLOVES V ČASE PŘÍTOMNÉM – uč. str. 68 

       uč. str. 68, cv. 1 – do školního sešitu vyčasuj slovesa 

       SPS str. 52, cv. 8 

 • Do školního sešitu napiš 5 vět se slovesy v čase přítomném. 
 • Každý den si čti svoji vlastní knížku. 

        

Matematika a informatika 
 • NÁSOBILKA – stále si opakuj (posílám pracovní list) 
 • POČETNÍK str. 23 
 • Tento týden vás čeká: 

       PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM – uč. str. 35 

       udělej si zápis do sešitu (posílám v příloze – pokud máte možnost,  

       můžete jej vytisknout a nalepit do sešitu) 

 • JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI, OBJEMU a ČASU – opakuj si 

      uč. str. 44 – 48 

 • Seznam se s TROJÚHELNÍKOVOU NEROVNOSTÍ – uč. str. 33 

        

Anglický jazyk   

 • Tento týden si procvičte určování času na těchto odkazech: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008030202-cviceni-cteni-casovych-udaju-2 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008030201-kolik-je-hodin-2 

 • Podívejte se na video a zkuste doplnit cvičení pod videem: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_-_Video_gz25996xg 

 • Zopakujte si slovíčka z lekce 8 

 

Přírodověda 
 • EKOSYSTÉM POLE – procvičuj si látku 
 • ŽIVOČICHOVÉ NAŠICH POLÍ – uč. str. 40 – 43 

       přečti si kapitolu 

 • Vypracuj pracovní list (posílám v příloze) 
 • Všímej si na procházkách rostlin, které kvetou  

       (devětsil, podběl, prvosenka, jaterník…)  

 • Na mobil si můžeš stáhnout aplikaci PlantNet – rozeznávání rostlin 

       pomocí květu nebo listu 

 

Vlastivěda 
 • VODSTVO ČR – opakuj si kapitolu – uč. str. 28 – 31 
 • Pojmy PRAMEN ŘEKY, PŘÍTOK, SOUTOK zapiš do sešitu, 

       můžeš použít můj zápis, posílám v příloze 

 • Nakresli obrázek (tok řeky) uč. str. 28 
 • Vytiskni si slepou mapu ČR a nalep do sešitu 
 • Na mapě ČR (uč. str. 31) vyhledej řeky a zapiš jejich jména 

      do slepé mapy, kterou sis nalepil do sešitu 

        

Výchovy  

 

HV – Zazpívejte si naše nejkrásnější lidové písničky: 

https://www.youtube.com/watch?v=v33G0eKYhKg 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

23.03.2020