Plán učiva na týden od 26. – 30. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26. – 30. 4. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakuj si 
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • učebnice str. 104, 105 
 • DÚ: učebnice str. 104, cv. 23 do domácího sešitu 
 • učebnice str. 106, 107 
 • DÚ: učebnice str. 106, cv. 29 do domácího sešitu 
 • Pracovní sešit str. 49, 50 
 • Každý den si přečti několik stránek z knihy 

 

 

Matematika 
 • Násobilka – opakuj si 
 • Písemné sčítání, odčítání  
 • Dělení se zbytkem 

             učebnice 3.díl od str. 7 

 • DÚ: učebnice 3.díl str. 10, cv. 17 do domácího sešitu 
 • Pracovní sešit str. 17 

 

 

Anglický jazyk 

Review C + Unit 10 – Animal safari 

Pondělí – prezenční hodina – Review C 

 • Opakování slovíček z lekcí 7, 8, 9 
 • Práce ve skupinách – opakování otázek a odpovědí 
 • Ps, str. 47 

Úterý – prezenční hodina – Unit 10 

 • Krátký test na poslech 
 • Uč.str.48 – nová slovní zásoba 
 • PS, str. 48 

Čtvrtek – prezenční hodina – Unit 10 

 • Opakovací test – sebehodnocení 
 • Uč.str.49 – poslech písničky 

Poslechni si nový příběh a vyzkoušej si porozumění na pracovním listu: 

What’s that noise? | LearnEnglish Kids | British Council 

 

 

 

Prvouka 
 • Živočichové 
 • Obratlovci – opakuj si 
 • Bezobratlí – učebnice str. 50 
 • udělej si zápis do sešitu 
 • Pracovní sešit str. 54, 56 
 • Herbář ( 11. května) 

 

 

 

25.04.2021