Plán učiva na týden od 3. – 7. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. – 7. 5. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakuj si 
 • Podstatná jména: 

            pád, číslo, rod – opakování v příloze 

 • Slovesa – osoba, číslo 
 • učebnice str. 108, 109 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Každý den si přečti několik stránek z knihy 

 

 

 

Matematika 
 • Násobilka – opakuj si 
 • Písemné sčítání, odčítání 
 • Zaokrouhlování 
 • Dělení se zbytkem 

             učebnice 3.díl od strany 14 

 • DÚ: vypracuj pracovní list a ulož si jej do složky 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 10 – Animal safari 

Pondělí – samostatná práce 

 • Procvičování nových slovíček na WocaBee 
 • PS str.49, cv. 3,4 
 • Projekt – Safari animal 

Kritéria projektu – čtvrtka A 4 nebo prezentace v Powerpoint  

                               – obrázky nebo kresby zvířete 

                               – minimálně 5 vět – čitelně napsané 

                               – zajímavosti 

                               – inspirace uč. str. 50 

Úterý – online hodina 

 • Procvičování vět – There is…, There are… 
 • Uč.str.50 – procvičování čtení 

Čtvrtek – online hodina 

 • Poslech příběhu o zvířatech – porozumění 
 • PS str. 50 

 

Poslechni si nový příběh a seznam se se zajímavými zvířátky ze ZOO: 

ABC Zoo | LearnEnglish Kids | British Council 

 

 

Prvouka 
 • Živočichové 
 • Obratlovci – opakuj si 
 • Třídění živočichů podle druhu přijímané potravy 
 • Rozmanitost života v přírodě – uč. str. 56, 57 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Herbář (11.5.) 

 

 

 

02.05.2021