Plán učiva na týden od 31. 10. – 4. 11. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31. 10. – 4. 11. 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Procvičovací diktát (jevy probrané ve 2.ročníku)- v úterý 
 • Základní skladební dvojice 
 • Určování vět v souvětí 
 • Spojování vět 
 • Učebnice str. 18, 19, 20 

 

 

 

Matematika 
 • Násobení a dělení 9 
 • Zaokrouhlování na desítky – opakování čtvrtek 
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel 
 • Učebnice od str. 23 

 

 

 

Anglický jazyk  Unit 3 – Super pets 

 • Halloween – pondělí 
 • Anglická abeceda – úterý 
 • Měsíce v roce – úterý 
 • Uč. 62 – 65 
 • Uč. 14 – pátek 

 

 

 

 

Prvouka 
 • Dopravní značky – opakování ve středu 
 • Naše obec 
 • Historie naší obce 

 

 

 

 

30.10.2022