Plán učiva na týden od 4.května do 7.května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4. – 7. 5. 2020 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 

1) pracovní sešit všichni – 30/1,2,4   32a/3,4,5 

     Pracovní sešit dobrovolné – 30/3   31/ 1,2   32a/6- podmět a přísudek 

2) on line výuka ve čtvrtek 

3) pokračování ve vlastní mimočítankové četbě 

Matematika 

1) pracovní sešit všichni – 40/ 1,2,3     41/2,3,4 

    Pracovní sešit – dobrovolné – 40/ 6, 8    41/1 

2( pracovní list (Porovnávání  v příloze) 

3) on line výuka v úterý 

Anglický jazyk 

1) Zopakovat si pravidla PRESENT SIMPLE z přiložené prezentace 

2) PS: str. 36 – cv. 1, 2, 3 (do čtvrtka 

3) Voc. 4C – Free time = vypsat, naučit se  

 

Přírodověda 

1) učebnice str.64 

2) zápis do sešitu ( v příloze) 

3) video – doporučené 

https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao 

https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 

4) zpracovat referát na vybraný organismus, instrukce uvedeny u zápisu v příloze, odevzdat elektronicky do 22.5 

Vlastivěda 

1) učebnice str. 30-31 

Ě) zápis do sešitu 

Š) video – doporučené 

https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=91&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=FQtuQe4sSYE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=91 

 

Výchovy a volitelné předměty 

VV- dobrovolné – papoušci 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn70pGQWStI 

 

 

 

 

Další informace: 

Sledujte on- line výuku.  

Odevzdávejte včas. 

 

4-7.kvet.PR.VL5.E

 

 

Present simple

01.05.2020