Plán učiva na týden od 5. – 9. 6. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5. – 9. 6. 2023 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování učiva 3.ročníku 
 • Skloňování podstatných jmen 
 • Slovesa 
 • Závěrečná písemná práce – středa 
 • Čtenářský deník 

 

 

 

Matematika 
 • Opakování učiva 3.ročníku 
 • Dělení se zbytkem 
 • Zaokrouhlování  
 • Slovní úlohy 
 • Závěrečná písemná práce – pátek 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 11 – My favourite things 

 • Opakování vět – There is…, There are…, Is there…?, Are there…? 
 • Procvičování předložek – on, in 
 • Popis dětského pokoje 
 • Úterý – test z 11. lekce 

 

 

 

Prvouka 
 • Člověk 
 • Růst a vývoj 
 • Stavba těla 

 

 

 

 

Další informace: 
 • 6. 6. fotografování tříd  
 • 8. 6. školní akademie – “Hey Siri”  
 • 16. 6. geologická vycházka se Štěpánem Rakem (120,-Kč)  
 • 20. 6. Bojovka na Kampě (140,-Kč) 

 

 

 

04.06.2023