Plán učiva na týden od 6. – 10. 3. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 3. 2023 

Třída:  3.A 

 

 

Český jazyk 
 • Procvičování probraného učiva 
 • Přepis cvičení z učebnice – úterý 
 • Vyjmenovaná slova po s a slova příbuzná  
 • Učebnice str. 52, 53 
 • Práce v pracovních sešitech 

 

 

 

Matematika 
 • Jednotky délky a hmotnosti 
 • Opakování ve čtvrtek 
 • Písemné sčítání trojciferných čísel 
 • Učebnice str. 64, 66 
 • Práce v pracovních sešitech 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 8 – Superstar clothes 

 • Nová slovní zásoba – hat, jumper, skirt, shirt, T – shirt, coat, jacket 
 • Uč.str.38, 39 
 • PS str. 38, 39 

 

Prvouka 
 • Rostliny užitkové, okrasné, léčivé, jedovaté,  
 • chráněné – opakování 
 • Části kvetoucích rostlin 
 • Učebnice str. 39, 40, 41 

 

 

 

05.03.2023