Plán učiva na týden od 6. – 10. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 9. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Seznámení s učivem 4. ročníku 
 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Pracovní sešit  
 • Čtení své knihy 
 • Sloh – tvořivé psaní 

 

 

 

Matematika 
 • Seznámení s učivem 4. ročníku 
 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Pracovní sešity 
 • Matematické hry 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 

Opakování slovní zásoby – numbers, months, alphabet 

Písničky a básničky z 3. ročníku 

Popis osoby 

Poslech pohádky, příběhu – porozumění 

 

 

 

Přírodověda 
 • Seznámení se s obsahem učiva čtvrtého ročníku 
 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Učebnice str. 4 – 5 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Seznámení se s obsahem učiva 4. ročníku 
 • Začínáme dějepisnou (historickou) částí 
 • Lidé a čas – časová osa 

 

 

 

 

Další informace: 
 • Testování – pondělí 6. a čtvrtek 9. 9. 
 • Třídní schůzky – pondělí 6. 9. v 17h. (rodiče) 
 • Olympijský běh – středa 8. 9. 

 

 

 

05.09.2021