Plán učiva na týden od 6. – 9. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 9. 4. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p, s, v 
 • Vyjmenovaná slova po z – seznámení 
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • Do školního sešitu vypracuj z učebnice  

            na str. 93 cv. 10 

 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Matematika 
 • Opakuj si násobilku 
 • Písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000 
 • Do školního sešitu vypracuj z učebnice  

             na str. 38 cv. 7 (i zkoušky) 

 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 8 – Bug café 

Pondělí – Happy Easter 

Úterý – online hodina 

 • Opakování slovíček – FOOD 
 • Uč. 43 – poslech 
 • PS 43 – poslech 

 

Čtvrtek – online hodina 

 • Nová slovíčka – breakfast, lunch, dinner 
 • Uč. 44 – čtení a procvičování otázek a odpovědí 
 • PS 44 cv.6 – práce ve skupině 

 

Pro radost se podívej na krátkou pohádku: 

Peppa Pig Full Episodes |Easter Bunny #11 – YouTube 

 

Poslechni si písničku a procvič si slovíčka: 

Likes and dislikes: food activity (liveworksheets.com) 

 

Prvouka 
 • Živá příroda 
 • Houby – opakování 

             opiš si nebo nalep zápis o houbách do sešitu 

 • Vypracuj pracovní list 
 • Živočichové – společné znaky 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

05.04.2021