Plán učiva na týden od 7. – 11. 6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7. – 11. 6. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakuj si 
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • Slovesa – osoba, číslo, čas 
 • Slovní druhy – uč. str. 128 – 131 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Každý den si přečti několik stránek z knihy 

 

 

Matematika 
 • Násobilka – opakuj si 
 • Písemné sčítání, odčítání 
 • Dělení se zbytkem 
 • Písemné násobení jednociferným činitelem 
 • uč. str. 46, 47 
 • Kružnice a kruh 

 

 

 

Anglický jazyk  Opakování 

 • Opakování slovíček – Clothes – PL 
 • Opakování základních otázek a odpovědí – PL 
 • Příprava na závěrečný test 
 • Uč. Str. 60 
 • PS str. 60 

 

 

 

Prvouka 
 • Člověk 
 • Společné znaky 
 • Růst a vývoj 
 • Kostra, svaly, kůže, vnitřní orgány 
 • Smysly  

 

 

 

Ke stažení

06.06.2021