Plán učiva na týden od 8. – 12. 11. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8. – 12. 11. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – učebnice od str. 23 
 • Slovní druhy 
 • Přehled slovních druhů 
 • Čtenářský deník 

 

 

 

Matematika 
 • Písemné násobení – opakování 
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem – procvičování 
 • Čísla do 10 000 
 • Porovnávání čísel 
 • Geometrie – rýsování kolmic 

 

 

 

Anglický jazyk  1.skupina 

 • Unit 3 – Be healthy! 
 • Uč. str.14,15 – nová slovní zásoba, rozkazovací způsob (Drink this! Don´t play outside!…) 
 • PS str.14,15 
 • Čtení anglických knih – pátek 

2.skupina – stejně jako 1.skupina kromě posledního bodu , místo něj 

                     hraní scének U lékaře, dú – PS str.14(do pátku)  

 

Přírodověda 
 • Rostliny – opakování 
 • Živočichové  
 • Vlastnosti živočichů – učebnice str. 15 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Velkomoravská říše – opakování 
 • Vznik českého státu – učebnice od str. 16 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

07.11.2021