Plán učiva na týden od 9. – 13. 10. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.- 13. 10.2023 

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 
 • Abeceda 
 • Předložky a předpony 
 • Vyjmenovaná slova b, l 
 • Doplňovací cvičení – úterý 
 • Slovní druhy 
 • Vizitka o knize do 13.10. 

 

 

 

Matematika 
 • Přirozená čísla 0 – 1 000 
 • Písemné sčítání a odčítání – čtvrtek 
 • Dělení se zbytkem 
 • Násobení jednociferným činitelem 
 • Ge – kružítko 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 2 – School trip 

 • nová slovní zásoba – oblečení 
 • Procvičování vět – I’ve got…/ I haven’t got…We’ve got…/ We haven’t got… 
 • Uč.str.24 – 27 

 

 

 

 

 

Přírodověda 
 • Přírodověda ve čtvrtek – 12.10. (místo vlastivědy) 
 • Živá a neživá příroda, rozdělení organismů – čtvrtek 
 • Houby 
 • Práce s atlasy 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Mapy, plány, orientace v krajině 
 • Pohoří ČR 

 

 

 

 

Další informace: 
 • Malování na hedvábí (9.10., 120,-Kč) 
 • Ředitelské volno (11.10.) 
 • Krmení hospodářských zvířat (13.10.) 
 • Vodní živočichové – exkurze – Lety (20.10.) 

 

 

 

08.10.2023