Plán učiva od 12. do 16. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. do 16. září 

Třída:  2.A 

 

 

Český jazyk 

Loučení s létem 

 

Opakování vědomostí a dovedností z 1. ročníku – vypravování, rozhovory, psaní velkých písmen ve vlastních jménech osob. 

Učebnice ČJ do str. 13, PS ČJ do str. 8 

 

Čítanka – str. 9, PS str. 2/cv. 2, str. 3/cv. 4, 6, str. 4, 5, str. 6/cv. 13 

 

Matematika 

Počítáme do 23 

PS M do str. 10 

Početník – str. 1 – 3. sloupec, str. 2, str. 3 – 1. sloupec 

 

Prvouka 

Třídní pravidla 

Návrat do školy 

 

 

Další informace: 

Ve středu 14. září – Olympijský běh 

V pátek 16. září – Ukliďme Česko  

 

11.09.2022