Plán učiva od 13. do 17. prosince

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.12. – 17. 12. 

Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk 

Procvičování čtení slabik, slov a vět s vyvozenými písmeny. Práce s didaktickým obrázkem ve slabikáři str. 24, 25, čtecí tabulky str. 26, 27. 

Slabikář do str. 31. 

Písanka procvičování str. 13, 14. Dokončování psaní na str. 12 – psací u, ú, str. 15 – psací t + str. 28 tiskací T, str. 16 – psací J a str. 29 – tiskací J. 

 

Matematika 

Počítání do 9, 10. 

Různé způsoby zápisu rozdělování. 

Zápis plánu stavby a zápis do tabulky. 

PS Matematika do str. 49. 

 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

Prvouka 

Opakování: “Jsem chodec”: procvičování pravidel chůze na chodníku, přecházení vozovky a pohybu na silnici.  

Nová kapitola: Moje rodina 

 

 

Další informace: 

Úterý – plavání v Ottománku – sraz v 7.45 hod. u Café Vera 

Čtvrtek – bruslení – sraz v 7.45 hod. u zimního stadionu 

 

12.12.2021