Plán učiva od 13. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. 11.

Třída: 2.E

 

 

Český jazyk

Slova nadřazená, podřazená, souřadná.

(15. 11. – čtvrtletní opakování, písemná práce)

Matematika Porovnávání. Rozdělujeme na části.
Anglický jazyk Clil.
Prvouka Clil – Lidské tělo.
Jiné 17. 11. – státní svátek

13.11.2023