Plán učiva od 15.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   15. – 19. 6. 2020 

Třída:  3.E 

 

 

Český jazyk   

1.den   

Procvičování  

PS str. 33 a 35 

 

   2. den 

Opakování 

Uč. str. 156, cv. 2 (ústně) 

Uč. str. 157 cv. 4,6,7,8(ústně) 

PS – str. 36
 

Sloh 

Uč. str. 163, cv. 28 ( písemně do slohového sešitu nebo na volný list papíru, vyber si jeden slohový útvar z uvedených tří bodů a v něm jedno téma) 

PS str. 38, cv. 1
 

   3. den 

Uč. str. 158, cv. 9, vyhledej přímou řeč (ústně) 

Uč. str. 159, cv. 10 (na fólii) 

Uč. str. 159 cv. 13 (ústně) 
 

PS – str. 37 a cv. 2, str. 38
 

   5. den 

Diktát uč. str. 159, cv. 16 písemně 

Uč. str. 160, cv. 18 (ústně) 

Uč. str. 162, cv. 22 (písemně) 

PS – str. 39, 40 

Čtení  1.den 

Čítanka str. 150 – 151 (číst, otázky ústně) 

PS str. 42, cv. 20 

   2. den 

Čítanka str. 154 – 155 (číst, otázky ústně) 

PS str. 43, cv. 21 – 23 

   3. den 

Čítanka str. 156 – 157 (číst, otázky ústně) 

PS str. 44 

 

Matematika 
M  1.den 

Opakování –  dělení se zbytkem 

PL –  viz příloha 📷 

Opakování – souměrnost – 

Početník Geometrie (bílý PS) str.20 

Geometrii mají děti u sebe, pro jistotu jsem naskenovala do Přílohy. 

  

   2. den  Síť kvádru
Uč. cv. 1 str. 95 – vystřihnout si ze čtverečkovaného papíru a slepit průhlednou izolepou (obalit si dvě kostky krychle stojící na sobě). 1 stěna kvádru 8 jednocentimetrových čtverečků, podstava 4 jednocentimetrové čtverečky.
Parketa blesk
uč. str. 96, cv. 1, 2 
   3.den 

Geometrie – Rovina, rovinné útvary (online) 

Početník Geometrie (bílý PS) 

str. 16 – 17 

Pravidelný šestiúhelník 

uč. str. 100, cv. 3 

   5. den 

Rodokmen 

uč. str. 92, cv. 1  

a str. 93, cv. 1 

Metoda rámování 

uč. str. 97 tabulka a cv. 1  

str. 97, cv. 2 – navíc 

 

Anglický jazyk  Clil 
Prvouka 
                1.den 

 Louka, to není jen tráva 

uč. str. 70 – 71 (prostudovat, otázky ústně) 

PS str. 36, cv. 11, 12
 

  5. den 

Opakování  – test podle 

PS – str. 8 (uprostřed pracovního sešitu) 

 

Výchovy a volitelné předměty 
HV    

Poslechni si a nauč se píseň: 

O šípkových růžích (uč. str. 70), 

Poslech zde  

https://www.youtube.com/watch?v=lMngIzK6Slk
 

Hudební nástroje 
uč. str. 68, cv. 3 – prostuduj si
uč. str. 72, cv. 1 

 

  

 
TV     Udělej si rozcvičku a zopakuj si jednotlivé druhy startů.   

 

 

Další informace: 

 

 

 

14.06.2020