Plán učiva od 15. do 19. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. do 19. listopadu 

Třída: 1. A 

 

 

Český jazyk 

Procvičování slabik z písmen vyvozených v ŽA. Procvičování pravolevé orientace, pojmů řádek, sloupec. 

Čtení prvních slov a vět z již vyvozených hlásek a písmen a jejich procvičování. 

Rozlišování délky slabik ve slovech – otevřené krátké a dlouhé slabiky. 

Čteme slova a věty s písmenem M, L. 

Nácvik psaní písmene o, m, i, í 

Matematika 

Krokujeme společně. Úlohy na dopočítávání, sčítání. Operace přidej a uber. 

Skládání čtverce. 

Stavby z krychlí. 

Anglický jazyk 

Říkáme svůj věk 

 

 

 

Prvouka 

Kde bydlím – v obci, různé typy domů 

 

 

 

 

Další informace: 

Pondělí – program o netopýrech 

Úterý – plavání 

Čtvrtek – bruslení 

 

 

 

11.11.2021