Plán učiva od 16. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. 5.
Třída: 2.E

 

 

Český jazyk Slovní druhy – podstatná jména.

Čítanka: Objevy, vynálezy, věda a technika.

Matematika Odhadujeme.

Hledáme více řešení.

Zajímáme se o tvary.

Anglický jazyk Clil.

 

Prvouka Pokusy s vodou.

 

16.05.2022