Plán učiva od 16. do 20. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. do 20. května 
Třída:  1.A 

 

 

Český jazyk  Procvičujeme čtení a psaní slov a vět se slabikami DI, DY, TI, TY, NI, NY, DĚ, TĚ, NĚ 

Čteme slova a věty se slabikami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 

Pondělí: Slabikář str. 95 – vyvození slabik bě, pě, vě a nácvik čtení v boční liště, psaní slov Bětka, pěšina, květy. Čtení textu Co má nejraději? – úkoly podle spodní lišty. 

Písanka 3. díl str. 29 

Úterý: Slabikář str. 95 – zápis slov, která do textu nepatří na linky ve slabikáři, str. 96/cv. 1, 2 

Písanka 3. díl str. 30 + 31 

Středa: Slabika MĚ – Slabikář str. 97, nácvik čtení v boční liště, psaní slov město, měsíc, náměstí 

Písanka 3. díl str. 32 + 4. díl str. 1, 2 

Čtvrtek: Slabikář str. 98 – vyprávění o orloji/apoštolech/kalendáři, pověst O Mistru Hanušovi 

Písanka 4. díl – procvičování na str. 4-7 

Pátek: Divadelní představení 

 

Matematika  Procvičujeme pamětné sčítání a odčítání do 20 

Pondělí: Pracovní učebnice (PU) str. 44/cv. 2, 5, 6  

Úterý: PU str. 45/cv. 7, 9, 10 

Čtvrtek: PU str. 46/cv. 2, 3, 4  

Pátek: PU str. 47/cv. 6, 8 

 

Prvouka  Člověk a čas – určování času 

Učebnice str. 63/cv. 4, str. 64, 65 

 

 

 

 

Další informace:  V pátek jdeme do Ottománku na divadelní představení – cena 50,- Kč 

 

 

15.05.2022