Plán učiva od 17. do 21. ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. do 21. ledna 

Třída:  1.A 

 

 

Český jazyk  Pondělí:  

 • Písanka 2 str. 4 – nácvik psaní písmene v a slabik a slov s tímto písmenem + tiskací v str. 32. 
 • Slabikář str. 41 – čtení slovních spojení s předložkou v, ve a čtyřslabičných slov s předponou vy. 

Úterý: 

 • Písanka 2 str. 5 – nácvik písmene y + str. 32 – tiskací písmeno Y. 
 • Slabikář – procvičovací strana 42 

Středa: 

 • Písanka 2 str. 6 
 • Slabikář – procvičovací str. 43 

Čtvrtek: 

 • Písanka 2 str. 7. 
 • Procvičovaní čtení. 

Pátek: 

 • Seznámení s hláskou a písmenem R – slabikář str. 44 – úvod. 
 • Písanka 2 str. 8 – nácvik psaní V 

 

Matematika 

Opakování a procvičování učiva 1. pololetí. 

PS M 1 – str. 60 – 64 

Nácvik psaní číslic – str. 67. 

 

Anglický jazyk 

 

Opakování číslovek, sčítání do 10 a fráze How old are you? V učebnici lekce 9.

 

Prvouka  Z čeho jsou věci kolem nás. 

 • vynálezci 

 

 

Další informace: 

 

 Probrané učivo zapisuji také denně do aplikace Bakaláři.

 

 

Ke stažení

16.01.2022