Plán učiva od 18. 5. do 22. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. – 22. 5. 2020 

Třída:  3.E 

 

 

Český jazyk 

 1. den – Procvičování – slovesa   

                      PS – str. 15, cv. 3 a str. 16, cv. 4,6.                  
2. den –  PS – str. 16, cv. 5 – vypracujeme online. 

                        PS – str. 17, cv. 8 – vypracujeme online. 

                        Slovesa – časování, infinitiv. 

                        uč. str. 118, cv5- 7 a str. 119, cv. 8 (vypracujeme online).      3. den – PS – str. 19, cv. 2 a cv. 3 str. 20 

5. den –  PS str. 17, cv. 7. 

                 PS str. 18   

 

Čtení –  Ve světě přírody  

   1. den Čítanka str. 120 – 121 (číst, otázky ústně), PS -str. 19, cv. 6, 7. 

   2. den Čítanka str. 122 – 123 (číst, otázky ústně),PS -str. 20, cv8 – 10. 

 4. den Čítanka str. 124 – 125 (číst, otázky ústně), PS – str. 21, cv. 11 – 14.  

Matematika 

1. den Sčítání a odčítání do 1000  

      Pracovní list str. 31 – 32 (viz příloha)         

      Můžeš si procvičit i na tomto odkaze (dobrovolně).  

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/MACH%20A%20SEBESTOVA/MACH%20A%20SEBESTOVA1.htm  

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/maluj0.htm 

http://skolakov4a.sweb.cz/MATEMATIKA/tajne_obrazky/2/maluj0.htm
Pracovní list str. 31 – 32 ( viz příloha)   

2. den  –  uč. str. 77, cv. 4 a str. 78 cv. 2, 3, 5, 6
3. den – Pracovní list – str. 15 (viz Příloha)📷 

                     uč. str. 78, cv. 7 

4. den –        Kružnice, kruh, části kruhu 

                       učebnice str. 74, cv. 1, 2 (vypracujeme online). 

                       učebnice str. 80, cv. 1. 

                       Koule 

                       uč. str. 78, cv. 1                       

 5. den – učebnice str. 80, cv2,3 str. 81 cv. 4,5,6. 

Anglický jazyk  CLIL 
Prvouka 

Prvouka  

1. den – Život rostliny začíná semenem 
 uč. str. 62 – přečti si text v učebnici  

 PS str. 32, cv. 1 – vypracuj 

 

3. den  

uč. str. 63  Semena vznikají z opylovaných květů (vypracujeme online) 

PS str. 37 – cv. 2, 3 (vysvětlíme si online) 

 

5. den  Podmínky pro klíčení semen  (pracovní list 26 – viz Příloha) Vyber si jeden ze zaslaných pracovních listů č. 26 a udělej si pokus podle zadání. 

Výchovy a volitelné předměty 

Vv: nakresli si ilustraci k pohádce, kterou znáš. 

: CLIL 

Tv: Udělej si rozcvičku, trénuj s míčem přihrávky. Použij malý míček nebo větší. Některé cviky zkoušej sám, s některými Ti pomůže sourozenec nebo kamarád/ka. 

Video ke cvikům zde – https://youtu.be/FIV93CMrodk  

 

HvNoty f1  a a1.    

Vzpomeň si na hudební abecedu a řekni si ji od tónu f1 – jedenkrát. Nauč se zapsat do notové osnovy notu f1 (viz příloha). To samé udělej ještě od noty a1 a nauč se ji zapsat do notové osnovy (viz příloha).   

Doplň názvy not a potom dopiš celé noty. Připomínám, že celá nota se zapisuje vždy jako prázdná hlavička bez nožičky. (viz příloha ).  

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

16.05.2020