Plán učiva od 18. 9.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. 9.

Třída: 2.E

 

 

Český jazyk Vlastní jména.
Matematika

Opakování – krychlové stavby, součtové trojúhelníky.

Počítáme do 23.

Anglický jazyk Clil.
Prvouka Proměny počasí.
Jiné 21.9. – ukázka třídění odpadu (10.15 – 10.30, travnatá plocha před školou)

18.09.2023