Plán učiva od 19. do 22. dubna

V pátek 22. dubna si připomínáme Den Země. Proto se v tomto týdnu zúčastníme několika akcí venku :-). 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. do 22. dubna 
Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk  Vyvození nové hlásky a písmene Ď, ď. 

Slabikář str. 85 – čtení zelených slov v postranní liště 

Slabikář str. 84 – vyhledej a zakroužkuj v básničce písmena ď. 

Čtení textu Výstava – vyvození neznámých pojmů z textu. Najdi jednoslabičná slova s písmenem ď a přepiš je. 

Písanka str. 12, 13. 

 

Matematika  Sčítání a odčítání do 19, nově do 20. 

Pracovní učebnice str. 33/cv. 9-13 dokončení, str. 34/cv. 1, 3. 

 

Prvouka  Kalendář – procvičování 

Den Země 

 

 

Další informace:  Středa 20. dubna – Eko stezka v lese 

Čtvrtek 21. dubna – Beseda o třídění odpadu v areálu technických služeb Černošice 

Pátek 22. dubna – Program Trilopark – cena 80,- Kč/žák 

 

18.04.2022