Plán učiva od 21. do 25. října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21. do 25. března 
Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk  Pondělí: Hláska a písmeno Š, š – říkanka, jazykolamy, slabikář str. 70 – úvodní básnička zakroužkuj Š, š, nácvik čtení slabik, text o myškách. 

Písanka str. 24 

Úterý: Čtení s porozuměním – slabikář str. 70-71. Nácvik čtení slov s písmenem Š.  

Písanka str. 25. 

Čtvrtek: Hláska a písmeno Ž, ž – říkanka, jazykolamy, slabikář str. 72. 

úvodní básnička zakroužkuj Ž, ž nácvik čtení slabik, text Žačky. 

Písanka str. 26 

Pátek: Slabikář str. 73. Text Ježibaba. 

Písanka str. 27. 

 

Matematika  Procvičování pamětného počítání do 17. 

Pondělí: PU str. 22 

Úterý:  PU str. 23 

Čtvrtek: PU str. 24 

Pátek: PU str. 25 

 

Prvouka  Návštěva Stanice přírodovědců DDM Praha 

Hospodářská zvířata a jarní květiny. 

 

 

Další informace:  Úterý – fotografování do fotoročenky 

Středa – Stanice přírodovědců, sraz v 7.40-7.45 hod. před školou 

 

20.03.2022