Plán učiva od 22. do 26. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. do 26. května 

Třída:  2.A 

 

 

Český jazyk 

Podstatná jména, vypravování, čtení s porozuměním. 

Uč. str. 110/cv. 8, 9, 111/cv. 11, str. 112+ 113/cv. 14, 15, 16, str. 114, 115. 

PS str. 34-36 

Čteme společně knihu 

Matematika 

Hledáme různá řešení 

Násobení a dělení 9 

PS M 2 str. 42/cv. 2, 3, 4, 5, str. 43/cv. 7/alespoň úloha a) 

Str. 44, 45/cv. 8, 9, 10, 11. 

 

Anglický jazyk   
Prvouka 

Určování času, jízdní řád 

Uč. Str. 66-69, PS str. 40-43 

 

Další informace:  V pátek 26.5. připravil školní parlament den ve stylu 80. a 90. let. Více informací naleznete na stránkách školy. 

 

21.05.2023