Plán učiva od 23. do 27. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. do 27. května 
Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk  Opakování 

Pondělí: Čtení a psaní slov a vět se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 

Písanka str. 6, 7 

Úterý: Písmena Q, W, X – Slabikář str. 99 – v úvodní básničce zakroužkuj písmena Q, W, X. Čtení slov v boční liště, vysvětlení neznámých slov. 

Písanka str. 8 

Středa: Slabikář str. 99. Čtení textu Jména, podtrhni všechna jména a barevně kroužkuj Q, W, X. 

Písanka str. 9 

Čtvrtek: Slabikář str. 100 – Paleček a jeho kamarádi – čtení, přednes, dramatizace. 

Písanka str. 10. 

Pátek: Opakování. 

 

Matematika  Pondělí: Pracovní učebnice (PU) str. 48/cv. 3, 5 + str. 49 

Úterý: PU str. 50 

Čtvrtek: PU str. 51/cv. 9, 10 

Pátek: PU str. 52/cv. 1,2,3,4 

 

Prvouka  Naše tělo 

Pracovní učebnice str. 66, 67 

 

 

 

 

Další informace:   

Ve středu proběhne fotografování třídy. Cena 35,- Kč za fotografii. 

 

22.05.2022