Plán učiva od 25.1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   od 25.1.doplňte 

Třída: 1.E 

 

 

Český jazyk 

Písmeno V, v. 

Četba uzavřených slabik s hláskami b, t, p. 

Psaní – písmene i, e, t. 

 

Matematika 

Počítáme do 12. 

Slovní úlohy. 

 

 

Anglický jazyk 

Clil. 

 

Prvouka 

Zdravá výživa. 

 

 

25.01.2021