Plán učiva od 30.5. do 3.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30. května do 3. června 
Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk  Opakování, Recitace básní, Dramatizace bajky, Poslech četby, Vyprávění příběhu 

Pondělí: O lišce a sýru – seznámení s bajkou, dramatizace, poslech, vyprávění. 

Písanka str. 11 – procvičování 

Úterý: Slabikář str. 102. Čtení slova a vět s písmenem Y. Nácvik čtení slov v boční liště, vysvětlení neznámých slov. Vyhledání y v úvodní básničce. 

Písanka str. 8 

Čtvrtek: Slabikář str. 103 – Seznámení s funkcí zavináče 

Písanka str. 12. 

Pátek: Opakování. 

 

Matematika  Pondělí: Pracovní učebnice (PU) str. 48/cv. 3, 5 + str. 49 

Úterý: PU str. 50 

Čtvrtek: PU str. 51/cv. 9, 10 

Pátek: PU str. 52/cv. 1,2,3,4 

 

Prvouka  Naše tělo 

Pracovní učebnice str. 66, 67 

 

 

Další informace:  Ve středu 1.6. půjdeme na výlet kolem Berounky. 

 

 

29.05.2022