Plán učiva od 4. do 8. ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4. do 8. ledna 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 
 • Slovní druhy 
 • Slovesa – číslo, osoba, čas, infinitiv, zvratná slovesa, časování sloves 
 • Sloh – vyprávění podle osnovy 
Matematika 
 • Zápis zlomku 
 • Dělení jednomístným číslem 
 • Šipkový a číselný zápis 
 • Zápis pomocí římských číslic 

 

MIND – Zlomky– aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – Výukové materiály 

Domácí úkol najdete- Soubory- Domácí úkoly– složka z aktuálním datem- zde, prosím, i domácí úkol odevzdat- nahrát. Děkuji. 

 

 

Anglický jazyk  Unit 5 

 • Present continuous 
 • New verbs 

 

Přírodověda 

Rostliny a živočichové našich lesů 

 

Vlastivěda 
 • Vláda prvních Přemyslovců a život za jejich vlády 
 • Orientace v krajině 

 

 

Další informace:  On-line výuka probíhá dle zaslaného rozvrhu po skupinách v Teamsech. 

 

03.01.2021