Plán učiva od 6. do 10. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Od 6. do 10. listopadu 

Třída:  1.D 

 

 

Český jazyk 

Nácvik čtení jedno a dvouslabičných slov z písmenek S, L, M, P, A, O, E, U. 

Vyvození hlásky a písmene I, Y + nácvik čtení slabik s těmito písmeny. 

Nácvik psaní tvarů psacích písmen. 

Živá abeceda str. 60, 61, 64, 66-69, 70, 72-74. 

 

Matematika 

Počítáme do 8 – krokujeme, porovnáváme čísla, sčítáme a odčítáme, stavíme stavby z krychlí podle plánku, vytváříme geometrické tvary z dřívek. 

PU str. 38/cv. 2, 4, str. 39/cv. 8, 9, 10. Str. 40, 41, 42/cv. 2. 

 

Prvouka 

Zkoumáme rostliny – části rostlin 

PU str. 18, 19 

 

05.11.2023