Plán učiva od 6. do 9. dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. do 9. dubna 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Časování sloves 

Čas budoucí – uč. str. 69, 70 

PS Hravá čeština str. 61/cv. 6 do str. 63/cv. 11 

Vyprávění 

Matematika 

Přirozená čísla do milionu, násobení a dělení deseti a stem a tisícem, dělitelnost 

Písemné sčítání a odčítání velkých čísel – PL uloženy do výukových materiálů v Teams. 

Uč str. 73/cv. 1, 6, str. 75/cv. 16, str. 76/cv. 21, 24 

PS M2 str. 19/cv. 1, 2, 3, str. 20/cv. 4, 5, 6, 7 

Matematické minutovky – str. 25/cv. 50, str. 26/cv. 51 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Jízdní řády a procvičování učiva 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v úterý na hodině-  

             Zadání i s instrukcemi najdou žáci v Zadání v Teams 

 

Anglický jazyk   

  • Cardinal and ordinal numbers (číslovky) 
  • English date (datum) 

 

Přírodověda 

Živočichové na loukách 

 

Vlastivěda 

Modrá učebnice – Nerostné suroviny České republiky 

Červená učebnice – České země po husitských válkách 

05.04.2021