Plán učiva od 6. dubna

Plán učiva 1. E od 6.4.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma.  
Český jazyk       Pomůcky:
úterý online Slabikář str. 34 – 35

Dvojhláska Au, au.

Kapitán Nemo.

 
  online

Než vstoupíme do Písanky

str. 15

Písmeno b. Mazací destička.
  online Písanka 2 str. 2 Písmeno M.  
 

samostatná

práce

Písanka 2 str. 3    
středa samostatná práce Slabikář str. 36 Kapitán Nemo.  
 

samostatná

práce

Písanka 2 str. 3 Opis a přepis.  
čtvrtek online Diktát slov.   Sešit s obrázkem na Čj.
  online Písmeno Z, z.

Písmenkové pohádky.

Tiskaci podoba písmene Z, z.

PL viz Příloha
  online Než vstoupíme do Písanky str. 16. Písmeno B. Mazací destička.
  samostatná práce

Písanka 2 str. 4

 

Písmeno b a slova s písmenem b.  
pátek online Psací podoba písmene Z,z. Zoubky. Pracovní list viz Příloha.
  online Vyhledávání slov s písmenem Z, z.   Pomocníček na písmeno Z, z.
  online Slabikář str. 37 – 38.    
  samostatná práce Slabikář str. 39 – 40.    
  online Než vstoupíme do Písanky str. 17 Písmeno S.  
  samostatná práce Písanka 2 str. 4 Písmeno B.  
MATEMATIKA       Pomůcky:
úterý online

PS str. 18, cv. 7

 

Papírová dečka. Lístek z bločku.
  online PS str.20, cv. 1 Bludiště.  
  online PS str. 20, cv. 2 a str. 21, cv. 8. Krychlové stavby. Kostky.
  samostatná práce

PS str. 20, cv. 4.

str. 21, cv. 8, 7

   
středa

samostatná

práce

(nepovinné)

Pracovní list viz Příloha

 

Opakování List, prosím, vytisknout.
čtvrtek online PS str. 21, cv. 7 Neposedové –správné řešení.  
  online PS str. 21 , cv. 9 Jak rozdělit.  
  online PS str. 22, cv. 1, 2, 3

Počítáme do 17.

Krokování.

Krokovací pás.
  samostatná práce PS str. 22, cv. 4 Hadi.  
pátek online

PS str. 22, cv. 5

a str. 23, cv. 8,

7

Sousedi.

 

Slovní úloha.

.
  samostatná práce PS str. 23, cv. 9, 10

Krokování.

Spojování číslic.

Barevná kolečka.
PRVOUKA        
středa online PS str. 52, 53 Hospodářská zvířata.  

 

06.04.2021