Plán učiva od 8. do 12. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8. do 12. listopadu 

Třída:  1.A 

 

 

Český jazyk 

Poznávání a čtení známých písmen, syntéza písmen do slabik, čtení slabik. Příprava na psaní pomocí uvolňovacích cviků. Seznámení s písankou, správné sezení při psaní a držení tužky, nácvik psaní l, a, á. 

Seznámení se slabikářem, opakování a upevňování osvojených samohlásek, popis obrázků – prostorová orientace, charakteristika postav. 

 

Matematika 

Počítání do 8, skládání papíru, práce s geometrickými tvary, krokování, stavby z krychlí. Nácvik psaní číslic – 5, 6, 0. 

 

 

 

Anglický jazyk 

My family. 

 

 

 

Prvouka 

Části rostlin. 

 

 

 

 

Další informace: 

Úterý 9.11. – plavání v Ottománku, sraz v 7.45 hod. před školou u kavárny Vera 

 

 

 

07.11.2021