Plán výuky na týden 9. – 13. 10. 2023

Český jazyk
 • Písanka str. 4, 5, 6
 • Učebnice str. 17 – 19 : párové hlásky, slova příbuzná a kořen slov
 • PS: 12 – 14
 • Čítanka: Ve světě moudrosti: str. 22 – 23
Matematika
 • Řešíme hady a výstaviště (str. 15), Zkoumáme písemné sčítání (str. 16 -17), Zkoumáme čísla a číslice (str. 18)
 • PS: 13 – 15
 • Geometrie: Polopřímky, poloha přímek v rovině, str. 4- 5
 • Početník str. 2, 3
Anglický jazyk  
Prvouka
 • Místo, kde žijeme a kam chodíme do školy–  škola, mapa, krajina
  uč. str.7, 8,10,11
 • PS: 13 -16
Doplňující informace
 • 11.10. Ředitelské volno
 • 13.10. Besídka v knihovně školy na téma strašidla (3., 4. vyučovací hodinu)

 

 

09.10.2023