Planeta Česko

Dne 4. května 2018 zhlédly některé 7., 8. a obě 9. třídy film o přírodě naší vlasti. Všichni jsme ocenili vynikající kameru, jejímž prostřednictvím jsme mohli pozorovat vývoj a růst rostlin a zvířat v naší krajině. K atraktivitě filmu přispěl i komentář čtený velmi civilním způsobem.

Film nás provedl naší zemí tak, že jsme si plně uvědomili nejen její krásu, ale i vliv člověka   na kvalitu života v ní. Příjemným překvapení pro nás bylo zjištění, že si příroda mnohdy umí poradit i s lidskými zásahy, od nichž bychom předpokládali jen škodlivý vliv.

Martina Fritschová

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2018