Planeta Praha

V pátek 3. 3. jsme se zúčastnili filmového představení Planeta Praha. Děti byly předem připravené na skutečnost, že nejdeme na pohádku, ale na film o zvířatech a rostlinách v naší největší betonové aglomeraci v hlavním městě Praze. Cílem filmu bylo ukázat lidem, jakým způsobem se zvířata a rostliny přizpůsobují životu ve velkých městech. Jak městské prostředí ovlivňuje jejich zvyklosti, potravní rozmanitost i cykly rozmnožování. Všichni dostali možnost si uvědomit, že každý městský park i zahrada jsou malým ostrovem života v betonové džungli. A pro mnohé živočichy to je jediné místečko k přežití, kde mnozí bez možnosti přestěhování stráví celý život. Dozvěděli jsme se, že kosové žijící v Praze mají kratší křídla, protože namísto tahu na jih, u nás zůstávají přes zimu, že se do Prahy na Vltavu stahuje na zimu spousta vodních ptáků, protože Vltava díky přehradám nezamrzá, že na území města žije 5 milionů potkanů, že ropucha zelená klade do louží vajíčka spojená do až 5 metrů dlouhých šňůr, že u  zoologické zahrady hnízdí asi 80 párů volavek popelavých, které, když krmí mláďata, každý den „ukradnou“ v zoo kolem 200 kg ryb, kterými ošetřovatelé krmí svoje vodní ptáky,…a bylo toho ještě více.

 

05.03.2023