Podzim u táboráku

Začínající podzim přímo vyzývá k pobytu venku na slunci mezi již barveným listím, a tak jsme se vypravili do tábořiště nad Vonoklasy, abychom si udělali táborák, opekli špekáčky a užili společně trochu legrace 🙂

Šli jsme samozřejmě pěšky a naší první zastávkou byl památný dub na Vráži, k němuž se váže pověst o Karlu IV., jenž tudy projížděl cestou na Karlštejn. Žáci se pohodlně usadili a pověst si ve skupinkách přečetli, aby mohli přemýšlet o tom, jakou pověst by sami vymysleli o věci nebo místě, které cestou potkají.

Poté jsme pokračovali dál, slunce nás hřálo a my se těšili, až rozděláme oheň a opečeme na něm všechno to, co neseme v batůžcích.

U ohniště jsme si rozdělili úkoly – někdo připravoval špekáčky a chléb, někdo nosil z lesa dříví, další musel najít vhodné klacky na opékání, někdo zase přinést lavičky na sezení a někdo také musel rozdělat oheň! Každý měl tedy co dělat, brzy bylo všechno připraveno a mohlo se jít opékat. U ohniště bylo veselo a živo, ale všichni zvládli být dostatečně opatrní, tak jediné, co upadlo do ohně, byl nějaký ten špekáček nebo „máršmeloun“. Všichni jsme se pořádně najedli, a když nám trochu slehlo, hráli jsme fotbal, povídali si a užívali pobytu v přírodě.

Poté už nás čekala jen cesta zpět poli a lesy mezi Vonoklasy a Černošicemi.

Akce se velmi vydařila, hlavám jsme dali zabrat přemýšlením o pověsti o památném dubu, nohám zase několika kilometrovou cestou, bříškům jsme udělali radost opečenými pochutinami a sobě samým příjemným pobytem v přírodě společně s kamarády.

08.10.2023