Pohyb nás baví!

Když já se natáhnu, 

až na strop dosáhnu, 

když já se skrčím,

do výšky skočím,

když já se zatočím,

celý svět

 roztočím,

a když si sednu, ani se nehnu!

 

30.05.2021