Pohybové aktivity v tělocvičně

Kdo si hraje, nezlobí! To je sporné, zlobit se dá i při hraní. Ale nám to nevadí, od toho přeci všechny ty hry jsou, aby se děti naučily dodržovat pravidla, spolupracovat spolu a tolerovat nedostatky ostatních. A tak své fyzické napětí z dopoledního sezení v lavici chodíme uvolňovat do tělocvičny každou středu a čtvrtek.

Abychom o tento blahodárný pohyb neochudili další oddělení ŠD, každý tento den s námi některé jde. A tak vznikla zájmová činnost sportovní: Kdo si hraje, učí se. Děti se učí hrát různé hry, které mají možnost vyzkoušet se svými vychovatelkami i jinde než v tělocvičně. Nejčastěji hrajeme různé honičky, štafetové hry a překážkové dráhy. Mezi nejoblíbenější patří medvěd Huňáč, na nemocnici a pozor had!

Znáte-li nějakou pěknou pohybovou hru pro větší skupinu dětí, sem s ní (atotuskova@zscernos.cz).

Za všechny děti z družiny

Anna Totušková

22.01.2020