POKUSY S VODOU

Hodiny prvouky jsou nyní zaměřené na vodní zdroje, využití vody, koloběh vody v přírodě a také na změny skupenství vody. Čas jarních prázdnin si děti mohly zpříjemnit pokusy s vodou a ověřit si tak své znalosti. Jistě budeme mít ještě příležitost si další pokusy vyzkoušet společně ve škole. 🙂

Mgr. Hana Bílová

12.03.2021