Povinnost používání respirátorů a chirurgických roušek ve vnitřních prostorách školy

Vážení zákonní zástupci žáků 1. a 2. ročníku naší školy,
vzhledem k osobní přítomnosti Vašich dětí ve škole dovoluji si Vás informovat o nejnovějším nařízení MŠMT a MZ ohledně situace na školách.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí zákaz pohybu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Povolená ochrana dýchacích cest:
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Platí tedy i pro naši školu, že do pátku 26.2. bude dětem tolerována i jiná ochrana dýchacích cest, od pondělí 1.3. pouze výše zmíněné respirátory či chirurgické roušky.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedeného opatření.

Mgr. Ludmila Zhoufová
ředitelka školy & vedení školy

24.02.2021