Práce na týden 1.-5.3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1.3.-5.3.2021 

Třída: 5.D 

 

 

Český jazyk 

Skloňování přídavných jmen měkkých a přivlastňovacích 

Učebnice, strany 74-76/77 

Středa 3.3. sloh – popis postavy, učebnice str.80 + popis osoby do pátku 5.3. 

Pátek 5.3. – literatura 

 

Matematika  Jednotky času 

 • Prezentace Teams- Výukové materiály 
 • HM- str. 18 
 • Početník- str.10 
 • D. Ú.- HM- 19- nafotit a poslat přes chat v Teams 8.3.2021 
 • Test- 4.3.- Jednotky času – Forms 

 

 

Anglický jazyk  pí. uč. Jeřichová 

 • 2. 3. (TUE) test Adjectives (minulý týden jsem to napsala špatně, omlouvám se) 
 • PS: str. 29 – ex. 3, 4 
 • PS: str. 30–31 Progress Check (příprava na test Unit 3který budeme psát po prázdninách) 
 • 16. 3. (TUE) test Unit 3 (have/has got – oznamovací věty, otázky, krátké odpovědi; domácí mazlíčci, věci; přídavná jména; školní předměty)
   

p.uč Srchová  

-uc str 41/ cv 7 do grammar  

-slovíčka 76/B My day 

-WB str.35/ cv 3,4 

 

Přírodověda 
 • Přečíst str.62 a 63 

 

Vlastivěda 

Opakujte si k testu Evropa – ostrovy , poloostrovy, řeky, moře, zálivy. 

Zadání projektu: Moje cesta do Evropy – Vyprávějte o vašem cestování po Evropě – osnovu projektu a podmínky vypracování naleznete v příloze v Zadání v Teams. Termín vypracování do: 18. března 

 

 

 

 

 

Další informace: 

Vv: nakresli ilustraci ke knize, kterou čteš. 

 samostatně připrav jednoduchý pokrm. 

 

Ke stažení

01.03.2021