Práce na týden 15.-19.2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15.-19.2. 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Přídavná jména, učebnice str. 67-69 

Pracovní sešit strany 11/2, 15/3,4 a celá strana 16 

Ve středu 17.2. Kvíz 5 – krátké opakování podstatných a přídavných jmen 

V pátek 19.2. Literatura 

 

Matematika  Jednotky hmotnosti 

 • Prezentace Teams- Výukové materiály 
 • HM- str. 12, 13 
 • Početník- str.12/ 1, 2 
 • D. Ú.- Hejný- str.18 – společná kontrola v hodině až 25.2.2021 
 • Test – 18.2. – Jednotky hmotnosti 

 

 

 

 

Anglický jazyk  pí. uč. Jeřichová  

 • Vypsat do slovníčku a naučit slovíčka 3C (str. 75 PS) 
 • PS: str. 26 – cv. 1, 2 
 • PS: str. 27 – cv. 3
   

p.učSrchová
– opakujeme 3.lekci
– učebnice str. 38/cv.1 do grammar, 38/5a do grammar
– učebnice str. 38/2 ústně
– prac.sešit str. 30/2, str.31/ I can 

 

Přírodověda 
 • pročíst strany 60-61 
 • najdi na internetu, co je potravinová pyramida, překresli a popiš ji na papír a měj ji připravenou na středeční hodinu 

 

Vlastivěda 

 

1. hodina – doma – Do sešitu napište nadpis Podnebné pásy a vyplňte s učebnicí na straně 60 – 61 – pracovní list v příloze s tabulkou do čtvrteční online hodiny, vypracováni odevzdejte v Teamsech v zadání. Opakujte si podnebné pásy z přírodovědy, abychom je společně mohli zopakovat. 

2. hodina online – podnebné pásy, rostliny a živočichové v podnebných pásech v Evropě, doplnění učiva o Evropě 

 

 

 

 

Další informace: 

Vv: nakresli zasněžený strom i s pozadím. 

Pč: stavba ze sněhu př. iglú. 

 

 

14.02.2021