Práce na týden 15.-19.3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15.-19.3. 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Přivlastňovací přídavná jména, učebnice str. 76-78. 

Pracovní sešit str. 20/1,2,5; str. 21/6, 22/1,3 

Ke konci týdne začneme i slovesa. 

Úkoly není nutné plnit dopředu, zadáváme si je s dětmi během týdne. Jen poprosím o kontrolu, že úkoly v pracovním sešitě mají na konci týdne hotové a zkontrolované podle klíče. 

Matematika  Desetinná čísla- úvod do učiva 

  • prezentace Teams- Výukové materiály 
  • zápis, čtení desetinný čísel řádu desetin, setin, tisícin 
  • zobrazování desetinných čísel na číselné ose 
  • D. Ú.- bude zadán v průběhu týdne po vysvětlení učiva 

 

Anglický jazyk  pí. uč. Jeřichová 

  • 16. 3. (TUE) test Unit 3 (have/has got – oznamovací věty, otázky, krátké odpovědi; domácí mazlíčci, věci; přídavná jména; školní předměty) 
  • do Zadání v TEAMS nejpozději do 21. 3. odevzdat projekt My School Timetable –> výtvarně zpracovat vlastní školní rozvrh (ten, který máte, když chodíte do školy), anglicky napsat názvy předmětů, opatřit obrázky a připojit 5 VĚT o škole, např. do jaké třídy chodíte, kdo vás učí, kdo je váš kamarád, které předměty jsou vaše oblíbené, které ne (můžete se inspirovat textem v prac. sešitě na str. 28 cv. 2) 

P.uč.Srchová
– úterý 16.3.-test TIME – zopakuj WB str.69/4.1,4.2
– přepiš slovíčka do vocab – WB str.76/B
– WB str.34/ cv.2, str.35/cv.5 

 

Přírodověda 

 

Vlastivěda 

Test  EVROPA  VE ČTVRTEK 18. BŘEZNA – PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, PODNEBNÉ PÁSY, VŠE JE V PRACOVNÍCH LISTECH  

 

Začínáme dějepisnou část vlastivědy – připravte si zelené učebnice. Přečtěte si a zopakujte si již probírané učivo na stranách 5 až 8, ústně si připravte odpovědi na otázky na straně 8. 

Zadání projektu: Moje cesta do Evropy – Vyprávějte o vašem cestování po Evropě – osnovu projektu a podmínky vypracování naleznete v příloze v Zadání v Teams. Termín vypracování do: 18. března 

 

 

 

 

Další informace: 

 

Vv: nakresli, jak si aktivně trávil prázdniny. 

: pošli obrázek své aktivity – jarní úklid zahrady, domu … 

 

 

15.03.2021