Práce na týden 16.11.-20.11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.-20.11. 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

pondělí 

UČ 36/4,5 

UČ 39/9 

nová látka: bě, bje, pě 

  

středa 

připravte si po pondělní hodině: UČ 41/5 do sešitu 

nová látka: mě, mně 

  

pátek 

připravte si po středeční hodině: PS 34/13, PS 35/14,15 

 

 

 

 

Matematika 

Římské číslice 

Po- oprava písemné práce, Prezentace- Římské číslice- seznámení s učivem, HM-str.20 

St- HM- str.21 

Čt- kontrola domácího úkolu, desetiminutovka Římské číslice 

  

Prezentace – Římské číslice-   bude k dispozici  v Teams po  

             odprezentování – složka– Soubory – Výukové materiály 

 

D.Ú.- Početník- str.29 – společná kontrola proběhne 19.11. 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

p.uč.Srchová 

-do vocabulary přepsat slovíčka prac.s. str.74/C a naučit 

-v prac.s. projít na str. 67 gramatiku 2.6a, 2.6b 

-učebnice str.18/cv.7 věty přepsat do sešitu Grammar 

 

p. uč. Jeřichová 

1) vypracovat pracovní list TO BE (najdete ho v Teams ve složce soubory  vyfotit/naskenovat vypracovaný list a vložit zpět do složky soubory v Teams) 

2) uč.str. 17 – cv10a (napsat do sešitu, mít připravené na pondělí  

23. 11.) 

 

Přírodověda  Zopakujte si v učebnici na straně 34 všechny otázky (1-19), nemusíte písemně, stačí ústně
V příštím týdnu si z toho napíšeme test (25.11.) 

 

Vlastivěda 

Odevzdávejte v Zadání v Teams úkol z minulého týdne – Evropské pexeso, termín do 18.11. 

2. Vypracujte slepou mapu Slovenska s učebnicí na straně 46, mapu máte na pracovním listu Evropa, na kterém jsme pracovali minulou hodinu.(pokud někdo ztratil – soubor je v Teamsech – Soubory – soubor Výukové materiály – Evropa a Slovensko.) 

3. Namalujte si do sešitu vlajku Slovenska, vypište si pohoří, řeky, počet obyvatel a města – vše je na straně 46 v červené učebnici. 

 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

Pč: https://www.youtube.com/watch?v=whJaWQONoW8 

 

Vv: namaluj podle své fantazie podzimního skřítka. Používej teplé podzimní barvy. Skřítka můžeš dotvořit drobnými přírodninami, které si přineseš z procházky. 

 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

15.11.2020