Práce na týden 22.-26.3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.3.-26.3.2021 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Pondělí literatura – povinná četba, čítanka str.33 – Klapzubova jedenáctka 

Opakování přídavných jmen, učebnice, str. 78-79 

Nová látka: Slovesa, učebnice str. 81-82 

Pracovní sešit, str. 23/5, 24/9, 25a/13 a, b a kontrola podle klíče  

 

Matematika  Desetinná čísla- početní operace 

  • prezentace Teams- Výukové materiály 
  • sčítání a odčítání desetinných čísel 
  • zobrazování desetinných čísel na číselné ose 
  • zaokrouhlování desetinných čísel 
  • 25.3.2021- test- desetinná čísla 

 

 

Anglický jazyk  pí. uč. Jeřichová 

  • Tento týden začneme společně probírat vyjádření času, po úterní hodině, až budeme mít probráno, vypracujte: PS: str. 32 – ex. 1, 2
     

p.uč.Srchová
– WB str. 76 – do vocab přepsat slovíčka C,D
– WB str.36/cv.1,3
– napsat minimálně 5 vět o tvém typickém dni (jako v uč.na str.42) a do neděle 28.3. odevzdej do Zadání v TEAMs do složky My day
– uč.str. 44/3a – přepiš věty do grammar 

 

Přírodověda 
  • Ve středu 24.3. testík – trávicí a vylučovací soustava 
  • Pročti v učebnici strany 66 a 67 

 

Vlastivěda 

 

Podívejte se na video výklad o životě společnosti po třicetileté válce a opište si do sešitu zápis na tabuli. Okénko do historie – učitel do domu – https://www.youtube.com/watch?v=oIs7an8tfqE 

Na základě informací z videa nebo s učebnicí na straně 10 až 11 vyplňte pracovní list v Teams.Termín odevzdání do online hodiny ve čtvrtek. 

 

 

 

 

Další informace: 

HV – Jistě víte, že většinu hudebních skladatelů inspiruje k tvorbě nějaká emoce. O těch byl náš poslední úkol. Nejen ty však mohou být inspirací. Jděte ven, podívejte se z okna a zamyslete se, může skladatele inspirovat příroda? 

VV: zdobení velikonočních vajíček. 

: vytvoř velikonoční výzdobu nebo upleť pomlázku. 

 

 

 

21.03.2021