Pravidla distanční výuky v době karantény

Vážení rodiče,

v případě karantény jsou pro distanční výuku nastavena tato pravidla.

  • V případě většiny žáků přítomných prezenčně, budou vyučováni primárně oni, ti v karanténě ale mají možnost se připojit a výuku sledovat přes Teams.
  • V případě většiny žáků v karanténě, budou vyučováni primárně oni (Teams) a žáci, kteří přijdou prezenčně, výuku sledují ve třídě.
  • Všechny třídy mají výuku dle prezenčního rozvrhu – je na žácích, jestli se připojí i na výchovy.
  • Přítomnost žáků na online výuce nebude zaznamenávána, ale je třeba, aby děti plnily všechny zadané úkoly a vzdělávaly se dle zadání učiva v třídní knize nebo na webu – distanční výuka je povinná.
  • Vzhledem k velké nemocnosti pedagogů budou některé hodiny suplované; v těchto hodinách se nebude možné připojit z organizačních důvodů online.
  • Stravování – žáci mají dotovaný oběd i v karanténě, mohou si ho v jídlonosiči odebírat v čase 11.00-11.30 zezadu u jídelny v budově C (přihlašování či odhlašování obědů se v této situaci týká i 2.stupně)
Děkujeme Vám za spolupráci v této nelehké době.
vedení školy
08.11.2021