Přehled učiva na 28. listopadu-2.prosince

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   28.11.-2.12 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Procvičování probraných gramatických jevů 
 • Substituční a doplňovací cvičení 
 • Význam a stavba slov, pády, slovní druhy 
 • Rozvoj čtenářských dovedností – pondělí 5.h – čtenářská dílna ve školní knihovně 
 • Středa 30.11.- klasifikovaný – diktát zaměřený na vyjmenovaná slova a slova příbuzná 

 

 

 

Matematika 
 • Pokračujeme ve Finanční matematice 
 • Procvičování početních operací s financemi 
 • Slovní úlohy 
 • Úterý 29.11.- klasifikovaná- násobilkové čtverce 

 

 • Dobrovolné procvičování Počítání s financemi – Forms, odkaz v Teamsech (kvízy), přístupné od 24.11.14h do 6.12.16h, procvičení + možnost ulovit jedničku 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

clil 

 

 

Přírodověda   

 • Nová látka: Ekosystém les 
 • v pondělí 28.11 psát písemné klasifikované opakování z látky Rostliny- učebnice a sešit. 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Vláda přemyslovských knížat 
 • Přemyslovci na českém trůně 

Pátek 2.12- klasifikované opakování – SÁMOVA ŘÍŠE, VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE – materiály: učebnice sešit 

 

 • Do 2.11. možné vypracovat kvíz Pověsti – odkaz v Teams, dobrovolné (možnost ulovit 1) 

 

 

Další informace: 

Vv- úterý 29.11. Přineste si těstoviny (ne vařené), budeme s nimi dělat koláž, ideálně více druhů, trochu, trochu , tekuté lepidlo. Víc zatím neprozradím 

 

Pátek 2.12. 1+2.vyuč hodina, ve třídě – KERAMIKA – do čt přinést 120Kč 

 

Pondělí 5.12. celodopolední akce mimo školu Karlštejn – Muzeum betlémů s dílničkou . 150Kč, prosím donést do čtvrtka 1.11. Čas srazu upřesním v průběhu týdne 

 

 

25.11.2022